Služby > Zakázkový software

ZAKÁZKOVÝ SOFTWARE - VÝVOJ NA MÍRU


Zakázkový software se oproti krabicovým řešením přesně přizpůsobuje Vašim procesům a potřebám. Vytváříme webové portály i vnitropodniková řešení nasazená v síti intranetu pro podniky všech velikostí. Námi vyvíjená řešení se vždy snažíme realizovat s ohledem na možnost dalšího rozvoje.

VSTUPNÍ KONZULTACE A ÚČEL SOFTWARU


Projekt začíná myšlenkou. Zákazník má buďto konkrétní zadání nebo alespoň základní vizi o účelu softwaru a jeho využití koncovými uživateli. Koncovými uživateli mohou být například uživatelé aplikace nebo zaměstnanci firmy. Podle představ zákazníka a účelu využití softwaru dokážeme nabídnout nejvhodnější technologii pro vývoj na zakázku.

Při konzultaci se snažíme pochopit rozsah projektu, jeho uplatnění a monetizaci. K tomuto účelu využíváme “PŘÍKLADY POUŽITÍ“ popisující jednotlivé scénáře využití softwaru. Zabýváme se tvorbou webových, mobilních i desktopových aplikací. Čím lépe pochopíme využití SW, tím lépe dokážeme poradit a nabídnout vhodné varianty řešení.

INTELIGENCE VIDÍ VĚCI V ZÁRODKU


Plán, který nepočítá se změnami,
není dobrý plán


KONCEPCE A PLÁN


Po stanovení základních cílů rozdělíme projekt do jednotlivých logických částí, které rozebíráme do detailů a snažíme se rozklíčovat sporné části. Účelem této práce je, abychom se při vývoji nedostali do slepé uličky a správně naplánovali celou workflow, časový harmonogram a software od začátku vytvořili s ohledem na jeho budoucí rozvoj. Tato část je velmi podstatná a odráží se úspěšnosti celé následné realizace.

Na základě upřesnění všech požadavků vyhotovíme předimplementační analýzu, která bude popisovat požadavky na jednotlivé části projektu, odhad časové a finanční náročnosti jednotlivých logických částí, harmonogram prací a další kritéria.

REALIZACE - VÝVOJ SOFTWARU


Realizační fáze začíná navržením architektury aplikace a vytvoření vývojového prostředí. Vývoj softwaru verzujeme a dokumentujeme pro snadnou orientaci ve zdrojovém kódu a možnost týmového vývoje. Tam, kde to situace umožňuje využíváme již hotové knihovny či moduly, čímž zákazníkovi šetříme vývojový čas. Během vývoje také přicházíme s vlastními invencemi na zjednodušení realizace či zlepšení vyvíjeného softwaru.

Během realizace jsme se zákazním v kontaktu a informujeme jej o průběhu vývoje. Často je také během realizace nutná kooperace se zákazníkem a to především, pokud námi vyvíjený software integrujeme na další systémy zákazníka.

Nestačí jen, aby kód fungoval.


MALIČKOSTI DĚLAJÍ DOKONALOST, ALE DOKONALOST NENÍ MALIČKOST


Testování softwaru a jeho předání


Žádný vývoj softwaru se neobejde bez důkladného testování a zpětné vazby. Software testujeme z hlediska fungování a výkonu i z pohledu koncového zákazníka. Před spuštěním projektu do vývojového prostředí, testuje software obvykle také zákazník a dává nám podněty či připomínky.

Část předání projektu zpravidla podléhá akceptaci ze strany zákazníka a následného předání formou zaslání dat nebo spuštění aplikace v požadovaném prostředí. Nasazení na produkci si buďto zajišťuje sám zákazník nebo je zajištěno z naší strany a to včetně konfigurace daného prostředí (zpravidla serveru).

SPRÁVA A ROZVOJ SOFTWARU


Po uvedení softwaru do provozu sledujeme a vyhodnocujeme fungování. Servis softwaru a jeho fungování je možné zajistit pomocí servisní smlouvy (SLA) s garancí dostupnosti a řešení servisních požadavků z naší strany. V případě problému odstraňujeme neduhy a vylepšujeme celé řešení pomocí aktualizací.

Pro zákazníky zajišťujeme další rozvoj projektu. Software dle údajů z reálného provozu rozšiřujeme o nové funkce nebo upravujeme stávající dle potřeb. Naším cílem je vždy dlouhodobá spolupráce, založená na vzájemné důvěře.

ČEMU SE VĚNUJETE, TO ROSTE