Vývoj > Webové aplikace

Vývoj webových aplikací na míru


Vývoj webových aplikací je naší hlavní doménou. Máme široké spektrum zkušeností s implementací sofistikovaných webových řešení a využitím řady webových technologií. Pro každý business model dokážeme najít to správné řešení.

WEBOVÉ APLIKACE VŠEOBECNĚ


Webovou aplikací je software, jenž může uživatel využívat pomocí webového prohlížeče. Moderní webové technologie umožňují využívat webové aplikace i pro velmi sofistikované systémy. Příkladem takovéhoto systému mohou být sociální sítě nebo aplikace typu Google Docs.

Webové aplikace se obvykle dělí na BackEnd, což je zadní část aplikace (obvykle administrace) a FronEnd, což je část, kterou vidí běžný uživatel. Výhodou webových aplikací je, že data nejsou ukládána lokálně ale na webovém serveru a webovou aplikaci proto lze obsluhovat odkudkoliv a to bez nutnosti jakékoliv instalace.

PŘÍSTUP ODKUDKOLIV


TECHNOLOGIE DLE POTŘEB

TECHNOLOGIE A VÝVOJ WEBOVÝCH APLIKACÍ


Vývoj aplikací rozdělujeme do fází. Začínáme vstupní konzultací a předimplementační analýzou, po níž následuje samotná implementace. Dalším krokem je fáze testování a fáze předání projektu. Po dokončení projektu, aplikaci spravujeme a rozšiřujeme. Celý proces vývoje na míru blíže popisujeme v sekci zakázkový software.

Náš tým poskytuje vývoj BackEndu i FronEndu webových aplikacích ve více technologiích. BackEnd webových aplikacích vyvíjíme na Microsoft technologiích .NET | C# | MSSQL i na Linuxových technologiích PHP | MySQL. Pro vytvoření FrontEndu aplikací využíváme technologie HTML | CSS | JS a řadu frameworků.

WEBOVÉ FRAMEWORKY A OPEN-SOURCE SYSTÉMY


Pro realizaci webových aplikací lze využít různé frameworky či open-source řešení. Často není třeba vymýšlet již vymyšlené ale lze spojit a následně, dle potřeb zákazníka upravit již vytvořené zdroje a urychlit tak celý vývoj. Při vývoji můžeme čerpat z veřejně dostupných zdrojů ale také z vlastního repozitáře knihoven.

Máme k dispozici řadu dílčích i komplexních řešení vyvinutých na různých technologiích pro široké spektrum účelů. Často pracujeme také s CMS Umbraco, na kterém lze vyvinout jak sofistikované portály, tak i projekty spustitelné na Windows serverech v rámci intranetu. Napište nám, možná máme vhodný základ systému také pro Váš záměr!

SVOBODNÉ ZDROJE
PRO VAŠE ÚČELY


VÝMĚNA DAT POD KONTROLOU


INTEGRACE WEBOVÝCH SYSTÉMŮ


Webová aplikace se často neobejde bez integrace s dalšími webovými či jinými systémy. Výměna dat mezi systémy, může probíhat jednosměrně či obousměrně, dle konkrétního účelu. Webové systémy dokážeme částečně i komplexně integrovat s ERP, CRM, WMS, DMS, účetními či bankovními a jinými systémy dle potřeb.

Integrace s dalšími systémy zajišťujeme skrz API rozhraní. Zkušeností máme se značkovacím jazykem XML, datovým formátem JSON, webovými službami a protokoly SOAP a WSDL. Zajišťujeme vytvoření importačních či exportačních modulů, například pro import/export XML a CSV souborů.

WEBOVÉ SERVERY


Vytvořená webová aplikace může být z naší strany nasazena na webovém server v rámci internetu či intranetu do prostředí Windows i Linux. Ať již aplikace z hlediska výkonu vyžaduje pro provoz základní sdílený webhosting, virtuální či dedikovaný server, pomůžeme s výběrem poskytovatele a zajistíme kompletní konfiguraci serveru.

Zkušenosti máme s nasazením aplikací na Windows servery a konfigurací IIS nebo také s nasazením a konfigurací služby Microsoft Azure. Zajistit dokážeme také konfiguraci dedikovaného serveru, kde máme zkušenosti například s poskytovatelem Ignum. V rámci Linux serverů často nasazujeme aplikace na VPS od FORPSI nebo zahraničních poskytovatelů DigitalOcean či managed VPS Cloudways.

BLESKOVÉ NAČÍTÁNÍ A DATA V BEZPEČÍ