Služby > SEO

SEO - ZVÝŠENÍ TRŽEB POMOCÍ PŘIROZENÉ NÁVŠTĚVNOSTI Z VYHLEDÁVAČŮ


Utvoříme s Vámi úspěšnou strategii vedoucí ke zvýšení návštěvnosti, konverzí a tržeb. Přivedeme na web relevantní návštěvníky zlepšením stávajících výsledků i rozšířením působnosti na nové klíčové fráze. Zjistíme, jak se uživatelé na webu chovají a přeměníme je v reálné zákazníky.

VSTUPNÍ SEO ANALÝZA A ZHODNOCENÍ SITUACE


Nejprve je zapotřebí provést vstupní analýzu projektu, pouze tak totiž můžeme zjistit v jaké kondici se Váš web z pohledu uživatelské přívětivosti a z pohledu vyhledávačů aktuálně nachází. Nebudeme Vás však zatěžovat celou řadou všeobecných tezí. Vstupní analýzu děláme, abychom zjistili jaké konkrétní přednosti a slabiny Váš projekt má v současné situaci a mohli z těchto zjistění vyvodit další postup.

Součástí analýzy je také analýza konkurence a zjištění potenciálu na trhu. Z hlediska efektivity se snažíme objevovat potenciál na místech, kde je konkurence slabá. Zaměříme se tedy na místa, kde konkureční weby zaostávají.

Co nedokážete vyhodnotit, to nedokážete zlepšit


Cíl bez plánu je pouhým přáním.


NÁVRH ŘEŠENÍ, PLÁN REALIZACE A STANOVENÍ CÍLŮ


Na základě analýzy navrhneme řešení a plán realizace, včetně vysvětlení, proč volíme právě onen postup. Plán bude popisovat kroky, kterými budeme postupovat pro zlepšení návštěvnosti a získání relevantních návštěvníků a také plánu, jak chceme tyto návštěvníky přimet k tomu, aby se z nich stali reální zákazníci.

Cíle budou vycházet z reálných předpokladů, kde jsme na základě zkušeností, projekt schopni posunout, ale samozřejmě také z vašich záměrů. Vaším záměrem může být například prodej konkrétního produktu či služby nebo i celého sortimentu. Od těchto záměrů se odvíjí rozsah optimalizace a tím i časová a finanční náročnost procesu.

PRVOTNÍ ZMĚNY - KONCEPČNÍ ÚPRAVY


Na začátku projektu obvykle začínáme koncepčními úpravami. U ne dobře navržených webů se může jednat o celkovou revitalizaci webu - může se tedy jednat i o programové úpravy, které si zajistíte sami nebo je provede náš tým. Naopak u dobře navržených webů je někdy pro začátek práce dostačující odladit několik faktorů, nastavit měřící nástroje a přejít k dalším krokům.

Mnohokrát jsme se setkali s tím, že klienti mají na webu od tvůrců ponechány natolik fatální, ovšem pro běžného uživatele nezpozorovatelné nedostatky, že i banální úpravy z naší strany vedly k razantnímu zlepšení celkové úspěšnosti webu.

Neodkládejte na zítřek, co můžete zrušit hned.


Kvalita je nejlepší byznys plán.


KVALITNÍ OBSAH NA PRVNÍ MÍSTĚ


Dobře navržené texty a celkový obsah je základní kámen každého úspěšného webu. Neznamená to však mít nutně na webu textů co nejvíce. Naopak. Důležité je mít obsah co nejpřehlednější, ale zárověň dostatečně vypovídající o Vašcih produktech či služnách . Obsah by měl být pro uživatele také dostatečně zábavný a poutavý, jedině tak se budou uživatelé na web vracet a stanou se z nich zákazníci.

Navrhneme vhodné úpravy obsahově části webu tak, aby se uživatelům skvěle procházel, četl a zároveň vyhledávače tyto texty správně indexovali a to na fráze, přes které následně budou přicházet noví uživatelé. Obsah vždy samozřejmě upravujeme a spoluvytváříme ve spolupráci s vámi.

VSTUPNÍ STRÁNKY A JEJICH DŮLEŽITOST


Navrhneme úpravy stávajících ale také přidání nových podstránek, které budou mít přidanou hodnotu pro uživatele a zároveň je zaindexují vyhledávače na často hledané fráze. Rozšíříme tak působnost ve vyhledávačích a tím také návštěvnost.

Pro příklad firma zabývající se montáží oken v Praze nabízí také renovace oken i dveří - ty však zmiňuje na webu pouze okrajově. Na webu založíme novou podstránku popisující renovace a správně jí optimalizujeme a provážeme s dalšími službami. Rázem jde firma vidět na fráze: “renovace oken Praha“ i “renovace dveří Praha“ a získá tak s minimem nákladů celou řadu nových zákazníků.

Dřív než si řeknete lidem na webu o peníze, zkuste začít řešit jejich problém.


Rozhlédněte se, co dělají všichni ostatní. A pak udělejte něco jiného.


ODKAZOVÉ PORTFOLIO A PROVÁZANOST


Chcete-li mít web řazen na předních pozicích ve výsledcích vyhledávání, je zapotřebí mít také kvalitní odkazové portfolio. Vyhledávače totiž posuzují kvalitu užitečnost Vašeho webu nejen podle obsahu, ale také podle odkazů, které směrují z jiných webů na ten Váš. U odkazů záleží především na jejich relevantnosti, kvalitě a teprve v druhé řadě na jejich kvantitě.

V rámci získávání zpětných odkazů máme bohaté zkušenosti a používáme pokročilé techniky, komunikujeme s vašimi partnery, oborovými magazíny a dalšími subjekty, kde získáme kvalitní a relevantní odkazy na váš web. Ten také provážeme s dalšímí službami, sociálními sítěmi a nástroji pro celkové zlepšení odkazové portfolia.

CALL TO ACTION A KONVERZE


Prvním důležitým úkolem je na Váš web dostat návštěvníky, druhým neméně důležitým je z návštěvníků udělat zákazníky. Přehlednost, zajímavý obsah a rafinované vnitřní prolinkování zajistí delší setrvání návštěvníků na Vašem webu. U těchto návštěvníků je důležité rozptýlit jejich pochybnosti a přesvědčit je k objednání produktu či služby pomocí věcné argumentace.

Nejen zajímavý obsah návštěvníka přiměje k nákupu. Proto je vhodné pro zvýšení konverzí k tomuto kroku uživatele aktivně vyzývat. Pokud se domníváte, že smýšlíme správě, určitě nás kontaktujte a tyto možnosti s Vámi zdarma zkonzultujeme.

JESTLIŽE TO NEPRODÁVÁ, NENÍ TO KREATIVNÍ


Co se měří, to se zlepšuje.


ANALYTIKA A MĚŘENÍ VÝSLEDKŮ


K čemu platit marketing, u kterého nemůžete měřit výsledky a efektivitu? Krása SEO je v tom, že veškeré výsledky jsou velmi dobře a snadno měřitelné, čímž si velmi jednoduše dokážete spočítat také rozdíl mezi vstupními náklady a výnosem.

Měřit dokážeme návštěvnost z přirozených výsledků vyhledávání, průběžně prokazovat výsledky a pokrok, zjišťovat pohyb uživatelů na webu, zjistit přes které stránky návštěvníci přicházejí a zároveň také, ze kterých stránek web nejčastěji opouštějí, měřit konverze a u internetových obchodů také vliv na celkové tržby. Oproti jiným formám reklamy tedy máte objektivní přehled nad celkovou výkoností našich služeb.