Vývoj > Desktopové aplikace

Vývoj desktopových aplikací na míru


Vývojem desktopových aplikaci se zabýváme přes 9 let. Pro zákazníky vytváříme specifická rozšíření pro sadu Microsoft Office - VBA makra pro MS Excel, Access nebo Word ale také komplexní a specifické systémy učené například pro řízení strojů či vnitropodnikové procesy.

DESKTOPOVÉ APLIKACE VŠEOBECNĚ


Desktopovou aplikací je software, který lze spustit a bsluhovat na lokálním či vzdáleném počítači a lze tak využít celý jeho výpočetní výkon (např. MS Word nebo účetní systém Pohoda). Desktopová aplikace pracuje s lokálně uloženými soubory a může být snadněji napojena na další hardwarové periferie.

Výhodou desktopové aplikace je, že může být obsluhována také bez připojení k internetu (v offline režimu) nebo být integrována s dalšími systémy v rámci intranetu zákazníka. Typickým příkladem využití desktopové aplikace, kterou jsme vytvářeli je software na řízení strojů ve výrobě pro zákazníka v oblasti průmyslu.

Kdo se bojí chyby,
bojí se vlastního progresu.


Zkušenost je nejlepší učitelkou


TECHNOLOGIE A VÝOJ DESKTOPOVÝCH APLIKACÍ


Desktopové aplikace vyvíjíme v technologiích .NET | C# | MSSQL. Zkušenosti máme s realizací databázových a evidenčních systémů, automatických parserů či řadou aplikací nasazených na cWindows serverechc zajišťující nejrůznější klientské služby.

Při tvorbě desktopových aplikací na platformě .NET lze využít grafické rozhraní Windows forms i rozhraní WPF (Windows Presentation Foundation) dle potřeb. Proces vývoje začíná analýzou, pokračuje implementací, testováním a předáním. Po předání zajišťujeme servis a rozvoj aplikace dle potřeb zákazníka viz. sekce zakázkový software.